Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Iskierka

Każde dziecko jest cudem - jedynym, wyjątkowym, niezastąpionym

Pomoc prawna

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że z dniem 01.01.2017 r. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka” z siedzibą w Szczecinie rozpoczęło realizację 3 zadań publicznych z zakresu prowadzenia w 2017 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej tj.:

  1. na podstawie Umowy nr BOP-S.3037.87.2016.KS z dnia 30.12.2016 r. zawartej z Gminą Miasto Szczecin rozpoczęło realizację zadania publicznego będącego zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej Gminie Miasto Szczecin pod tytułem: „Prowadzenie w roku 2017 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 4 zlokalizowanego w budynku Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1”, finansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w formie dotacji przekazanej za pośrednictwem Gminy Miasto Szczecin.
  2. na podstawie Umowy nr BOP-S.3037.86.2016.KS z dnia 30.12.2016 r. zawartej z Gminą Miasto Szczecin rozpoczęło realizację zadania publicznego będącego zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej Gminie Miasto Szczecin pod tytułem: „Prowadzenie w roku 2017 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 7 zlokalizowanego w budynku Urzędu Miasta Szczecin Rydla 39-40”, finansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w formie dotacji przekazanej za pośrednictwem Gminy Miasto Szczecin
  3. na podstawie Umowy OR/13/2016. zawartej z Powiatem Gryfińskim rozpoczęło realizację zadania publicznego będącego zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej Powiatowi Gryfińskiemu pod tytułem: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2017, finansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w formie dotacji przekazanej za pośrednictwem Powiatu Gryfińskiego

Porady prawne są udzielane na zasadach określonych w:

Porady prawne udzielane są w następujących miejscach:

Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym w budynku Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pokój nr 57 wg następującego harmonogramu:

Dzień tygodnia Godziny Osoby udzielające porad*
poniedziałek 8.00-12.00 adwokat/radca prawny (zamiennie)
wtorek 16.00-20.00 adwokat/radca prawny (zamiennie)
środa 8.00-12.00 adwokat/radca prawny (zamiennie)
czwartek 16.00-20.00 adwokat/radca prawny (zamiennie)
piątek 8.00-12.00 adwokat/radca prawny (zamiennie)

 

*Istnieje możliwość zamiennego udzielania porad przez adwokata lub radcę prawnego także w dni od poniedziałku do czwartku.

 Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym w budynku filii Urzędu Miasta Szczecin, Rydla 39-40 pokój 14 wg następującego harmonogramu:

Dzień tygodnia Godziny Osoby udzielające porad*
poniedziałek 12.00-16.00 radca prawny
wtorek 12.00-16.00 radca prawny
środa 12.00-16.00 radca prawny
czwartek 12.00-16.00 radca prawny
piątek 12.00-16.00 radca prawny

 

Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym na terenie powiatu Gryfińskiego wg następującego harmonogramu:

Lokalizacja NPP Dzień tygodnia Godziny Osoby udzielające porad*
Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10 siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniedziałek 15.00 – 19.00 radca prawny
Gryfino – Starostwo Powiatowe ul. 11 Listopada 16D wtorek 12.00-16.00 radca prawny
Gryfino- ul. Łużycka 91 PCPR środa 8.00-12.00 radca prawny
czwartek 16.00-20.00 radca prawny
piątek 8.00-12.00 radca prawny

Wszystkich zainteresowanych (spełniających warunki ustawowe) serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług świadczonych przez SRiPDzZD „Iskierka” w ramach realizacji tego zadania publicznego. W celu usprawnienia udzielania porad prawnych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą ulotka informacyjną dotyczącą zasad i warunków udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Wyrażamy głęboką nadzieję, że realizacja zadania projektu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej będzie doskonałym uzupełnieniem usług świadczonych przez SRiPDzZD „Iskierka”.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług świadczonych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zarząd SRiPDzZD „Iskierka” i Koordynator Projektów.Hit Counter provided by orange county plumbing