Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Iskierka

Każde dziecko jest cudem - jedynym, wyjątkowym, niezastąpionym

Podaj żółte kółko

Wystawa towarzyszyła kampanii społecznej Podaj żółte kółko, którą organizowaliśmy dla mieszkańców Szczecina w 2012 roku – www.podajzoltekolko.pl

Autorem zdjęć jest Paweł Chara. Zawodowo zajmuje się fotografią od roku 2002. Jego zdjęcia z wypraw podróżniczych prezentowane były na kilkudziesięciu autorskich wystawach w kraju i zagranicą. Publikowano je w prasie, książkach i albumach . Paweł jest laureatem licznych konkursów. Pracuje jako wykładowca oraz organizator warsztatów oraz plenerów fotograficznych.

 Hit Counter provided by orange county plumbing