Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Iskierka

Każde dziecko jest cudem - jedynym, wyjątkowym, niezastąpionym

Spotkać Innego. Osoba z ZD w społeczeństwie

16 kwietnia 2011 r., dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zorganizowaliśmy konferencję pn. SPOTKAĆ INNEGO. OSOBA Z ZD W SPOŁECZEŃSTWIE. Konferencji towarzyszyła wystawa prac plastycznych biorących udział w konkursie „ Świat osób z ZD widziany oczyma młodzieży pełnosprawnej”.

Program :Hit Counter provided by orange county plumbing